Uslovi korišćenja

Korišćenjem web prezentacije www.imsnezana.com slažete se sa opštim uslovima korišćenja:

 

Autorska prava

Svi tekstovi na ovoj web prezentaciji su autorski tekstovi i kao takvi su zaštićeni autorskim pravima. Tekstove sa ove web prezentacije možete preuzimati ili citirati, a da prethodno niste obavestili autora, samo i isključivo bez ikakvih izmena i to u sledećoj formi:

Autor: Snežana Ivaneža Mavrenović
Izvor: www.imsnezana.com

 

Prevođenje tekstova

Nije dozvoljeno prevoditi tekstove sa ove web prezentacije bez prethodne saglasnosti autora.

 

Fotografije

Fotografije koje pripadaju autoru Snežana Ivaneža Mavrenović ne smeju se preuzimati, obrađivati i umnožavati u bilo kom obliku.

 

Zaštita ličnih podataka

Podaci iz procesa prijave za obaveštenja (newsletter) sa sajta www.imsnezana.com neće biti prosleđeni na uvid trećoj strani ili korišćeni u bilo koje druge svrhe osim za potrebe websajta www.imsnezana.com.